Contoh Soalan Exam Penguasa Kastam W41

Sasaran exam ini adalah untuk mengukur cara berfikir serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang didapati dari pengalaman, bacaan dan latihan akademik. Calon calon yang menduduki exam ialah daripada berbagai jurusan. Justeru soalan yang di tanyakan …